от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14582 - Женски 08.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Оборище
14583 - Мъжки 20.12.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Оборище
14584 - Мъжки 18.12.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Оборище
14585 ЧАРА Женски 28.03.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
12620 БЕЛА Женски 04.11.2019 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
14586 АКСЕЛ-ПУХ Мъжки 12.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
14587 РОКСИ Женски 19.08.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
14588 голди Женски 19.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
9798 чарли Мъжки 16.06.2017 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14589 - Женски 06.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост