от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14590 бък Мъжки 05.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14591 опа Женски 28.12.2015 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14593 макс Мъжки 25.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14594 Грошльо Женски 02.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14595 Грошльо Мъжки 06.12.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14596 Грошльо Мъжки 13.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14597 Грошльо Мъжки 12.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14598 Грошльо Женски 08.08.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14599 Грошльо Мъжки 17.10.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14600 Грошльо Мъжки 10.09.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша