от 1042
Бр. кучета: 10418
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14462 ронин Мъжки 19.05.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14463 грейсланда Женски 12.06.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14464 чери Женски 07.09.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14465 роли Мъжки 27.08.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14466 алфи Мъжки 05.06.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14467 Ръсти Мъжки 04.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14469 ашоа Женски 17.12.2018 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14470 арчи Мъжки 21.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14471 ашли Мъжки 10.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
13082 джеси Женски 28.07.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост