от 1050
Бр. кучета: 10494
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14497 Мая Женски 20.04.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14498 Бимбо Мъжки 29.09.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14499 Кайра Женски 27.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14500 Мили Женски 23.02.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14502 Тайра Женски 23.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14503 Кари Женски 05.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14504 Лоли поп Женски 19.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14505 кристал Женски 26.08.2015 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14506 фрея Женски 04.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14507 ерик Мъжки 23.08.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица