от 1076
Бр. кучета: 10752
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14517 Шугър Мъжки 09.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14518 - Женски 15.08.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14519 Айла Женски 04.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14520 рони Мъжки 22.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14521 блу Женски 11.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14522 луси Женски 20.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
6267 мактуб Мъжки 10.07.2015 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14523 рикеза Женски 20.05.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14524 скарлет Женски 17.02.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14525 джеси Женски 08.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост