от 1042
Бр. кучета: 10418
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14452 Мишел Женски 10.08.2013 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14453 Джоко Мъжки 15.01.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14454 Чоча Женски 15.12.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14455 Артур Мъжки 15.02.2015 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14456 Буба Женски 15.01.2014 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14457 Сарах Женски 25.07.2017 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14458 Кубер Мъжки 15.12.2015 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14459 рая Женски 16.07.2015 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14460 крис Мъжки 29.05.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14461 ариа Женски 29.06.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица