от 1035
Бр. кучета: 10350
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14370 - Мъжки 14.08.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14371 Мери Женски 05.10.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14372 Макс Мъжки 23.11.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14373 Арчи Мъжки 27.09.2017 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14375 ЧАРА Женски 01.03.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Овча купел
14376 Луиз Женски 04.03.2016 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14377 Куче Мъжки 20.08.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14378 Айра Женски 12.06.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14400 Риди Дачевски Мъжки 21.07.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14401 Арая Женски 08.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша