от 1042
Бр. кучета: 10418
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14335 Боби Мъжки 01.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14336 Блек Мъжки 09.03.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14337 Фрея Женски 16.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14338 - Мъжки 16.02.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14340 - Мъжки 23.04.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14341 - Женски 14.04.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14342 - Женски 27.05.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14343 - Мъжки 24.03.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14344 Бруно Мъжки 10.02.2019 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14345 Тара Женски 14.04.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда