от 1042
Бр. кучета: 10418
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14366 - Мъжки 25.09.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14367 - Мъжки 11.12.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14368 - Женски 20.09.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14369 - Мъжки 24.07.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14370 - Мъжки 14.08.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14371 Мери Женски 05.10.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14372 Макс Мъжки 23.11.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14373 Арчи Мъжки 27.09.2017 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14375 ЧАРА Женски 01.03.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Овча купел
14376 Луиз Женски 04.03.2016 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша