от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14601 Куче Женски 29.10.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14602 Куче Мъжки 19.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14603 Куче Мъжки 12.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14604 Куче Мъжки 08.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14605 Куче Женски 23.08.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14606 Куче Женски 16.08.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14607 Арчо Мъжки 17.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14608 Арчи Мъжки 11.07.2017 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14609 Кай Мъжки 26.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14610 - Женски 16.12.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина