от 1158
Бр. кучета: 11572
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14733 Ив Женски 07.02.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14734 Раяч Женски 11.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14072 Рекс Мъжки 05.05.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14735 Джаксън Мъжки 04.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14736 ШЕРИ Женски 05.01.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14737 СТОРМИ Женски 23.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14738 ИЗИ Женски 26.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14739 ТРИКСТЪР Мъжки 26.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14740 БИЛЯНА Женски 10.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14741 Рекс Мъжки 01.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село