от 1076
Бр. кучета: 10752
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14609 Кай Мъжки 26.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14610 - Женски 16.12.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14612 Бети Женски 15.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Студентски
14592 ариа Женски 26.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14613 Бъг Мъжки 02.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14614 РОУЗИ Женски 26.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14615 БРЕЙДИ Мъжки 09.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14616 ФРЕЯ Женски 05.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14617 АРИ Мъжки 08.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14618 БЪКСТЪР Мъжки 28.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец