от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14621 Амос Мъжки 15.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
14622 Арчи Мъжки 20.05.2019 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
14623 Вагнер Мъжки 22.12.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
14624 цура Женски 01.03.2015 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14625 барс Мъжки 25.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14626 - Мъжки 28.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14627 бранислав Мъжки 30.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14628 айра Женски 23.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14629 чоко Мъжки 01.07.2019 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14630 иррс Женски 10.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица