от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15013 Бърбън-Скот Мъжки 15.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15014 Куче Мъжки 10.11.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15015 Тор Мъжки 15.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15016 Джой Мъжки 20.10.2019 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15017 Рей Мъжки 14.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15018 Арон Мъжки 01.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Кремиковци
15019 Рокси Женски 28.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Кремиковци
15020 Skar Мъжки 27.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15021 Ричи Мъжки 19.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15022 Руфи Мъжки 15.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда