от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15203 ЧИКО Мъжки 30.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15204 Тоби Мъжки 06.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15205 Джак Мъжки 31.01.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15206 БУСТЕР Мъжки 11.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
15207 АРЧИ Мъжки 06.06.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15208 БАРИ Мъжки 05.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15209 Бари Мъжки 27.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15210 Пакито Мъжки 10.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15211 Арни Мъжки 08.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15212 Вятър Мъжки 19.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село