от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15213 Арес Мъжки 25.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15214 Артур Мъжки 01.05.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15215 Кай Женски 06.04.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15216 Айра Женски 02.12.2018 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15217 Бела Женски 01.10.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15218 Аугустус Мъжки 29.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15219 Кира Женски 22.02.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15220 Айра Женски 11.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15221 Багира Женски 03.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15222 - Женски 28.09.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне