от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
8309 Джоуи Мъжки 03.08.2015 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Студентски
15060 Джоуи Мъжки 07.12.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Студентски
15061 Купър Мъжки 20.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Студентски
15062 Кай Мъжки 04.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Студентски
15063 Ерика Женски 01.07.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15064 Кара Женски 08.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15065 Winter Мъжки 03.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15066 Бъкситър Мъжки 05.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница