от 1158
Бр. кучета: 11572
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15080 - Мъжки 23.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15081 - Мъжки 09.05.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15082 лейди Женски 11.08.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15083 марси Мъжки 07.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15084 балкан Мъжки 19.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15085 анета Женски 30.03.2016 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15086 макс Мъжки 19.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15087 кай Мъжки 27.10.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15088 Рей Мъжки 29.04.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15089 Бас Мъжки 17.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село