от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14973 - Женски 14.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14974 фрида Женски 14.06.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14975 Златко Мъжки 05.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14976 Изи Женски 18.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14977 Марсел Мъжки 28.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14978 - Мъжки 31.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14979 - Мъжки 01.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14981 Саша Женски 02.05.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14982 Арчи Мъжки 17.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14983 Елза Женски 30.01.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша