от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14308 Чери Женски 13.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14965 Кара дел Пиколо Темпо Женски 24.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
3469 Майки Мъжки 18.01.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14966 Шуга Мъжки 02.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14967 Шара Женски 02.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14968 - Женски 12.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14969 - Мъжки 16.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14970 Рамзи Мъжки 23.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14971 Леона Женски 10.05.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14972 Кари Женски 20.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина