от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14994 спарки Мъжки 11.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14995 джестър Мъжки 03.06.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14996 - Мъжки 27.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14997 бейли Женски 27.04.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
11355 Пърси Мъжки 06.11.2018 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14998 доли Женски 25.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14999 боро Мъжки 30.01.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15000 ричард Мъжки 22.08.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15001 белла Женски 23.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15002 мюфин Мъжки 20.04.2017 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост