от 1103
Бр. кучета: 11022
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15001 белла Женски 23.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15002 мюфин Мъжки 20.04.2017 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15003 броуние Мъжки 02.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15004 сами Мъжки 06.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15005 краси Женски 15.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15006 брияна Женски 24.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15007 нера Женски 28.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15008 бари Мъжки 08.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15009 сара Женски 03.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15010 - Мъжки 19.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица