от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15751 лъки Мъжки 25.10.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15752 хачи Женски 16.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15753 кори Мъжки 25.01.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15754 ава Женски 11.10.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15755 арчибалд Мъжки 13.08.2015 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15756 Аякс Мъжки 28.03.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15757 Айчи Женски 28.03.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15758 Дизел Мъжки 28.03.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15759 Тесла Женски 19.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15760 Мая Женски 28.03.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика