от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15709 бари Мъжки 13.02.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15710 нана Женски 01.03.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15711 Сара Женски 01.09.2018 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
15712 - Мъжки 25.09.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
15713 Кари Женски 29.03.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
15715 Трауан Мъжки 25.02.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15716 Кари Женски 10.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15718 бари Мъжки 17.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15719 арес Мъжки 15.11.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15720 бела Женски 18.04.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост