от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15721 арчи Мъжки 30.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15722 сами Мъжки 12.11.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15723 кнопушка Женски 13.04.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15467 ед Мъжки 07.01.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15724 арго Мъжки 06.06.2016 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15725 Ичибей Го Мъжки 08.06.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15726 Чикара Го Женски 18.08.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15727 Зиги Мъжки 19.01.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15728 Итън Майкъл Мъжки 12.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15729 Роки Мъжки 22.10.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша