от 1158
Бр. кучета: 11572
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15670 Макс Мъжки 06.03.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15671 Sara Meri MagMaxlar Женски 08.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15672 Рони Мъжки 12.06.2018 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15673 Цезар Мъжки 11.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15674 Лили Женски 13.03.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15675 Роза Женски 03.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15676 Ръсти Мъжки 20.01.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15677 Янтра Женски 05.07.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15678 Балкан Мъжки 24.01.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15679 Фреди Мъжки 15.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне