от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15743 Рой Мъжки 03.10.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15744 Топчо Мъжки 14.01.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15745 Hellion Мъжки 20.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15746 Zeratul Мъжки 15.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15748 Белла Женски 06.03.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15737 Велина Женски 16.04.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15747 Рая-Роузи Женски 06.03.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15749 фофито Мъжки 30.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
15750 Форс Мъжки 28.03.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15791 БЕЛА Женски 23.08.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец