от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15922 - Мъжки 18.05.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
15923 КАРИ Женски 04.10.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
15924 Ая Женски 10.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15925 Гроско Мъжки 10.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15926 Сара Женски 10.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15927 Фрея Женски 07.01.2019 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15928 Бък Мъжки 06.06.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15929 Дарк Мъжки 21.12.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15930 Карго Мъжки 16.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
15931 Майло Мъжки 14.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне