от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15951 Аморе Женски 21.07.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15952 скай Женски 31.07.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15953 шаро Мъжки 20.07.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15954 гаред Мъжки 03.08.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15955 барон Мъжки 02.02.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15956 рони Мъжки 18.08.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
15957 Тара Женски 17.12.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15958 Бубик Мъжки 01.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
15959 Сара Женски 13.05.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15960 Пинко Мъжки 02.07.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село