от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
57 Луди Женски 29.05.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
58 Джони Женски 09.03.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
59 Тара Женски 03.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
60 Чарли Мъжки 21.02.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
61 Шери Женски 05.06.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
62 Сара Женски 21.09.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
63 Лора Женски 15.06.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
64 Цезар Мъжки 27.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
65 Термал(Тери) Мъжки 11.04.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
66 Зори Женски 20.06.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево