от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
32 Рем Мъжки 10.03.2003 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
33 Дон Домат Мъжки 23.12.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
38 Ричи Мъжки 13.06.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
41 Рафаел Мъжки 05.05.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
43 Сара Мъжки 20.02.2010 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
44 Руди Мъжки 10.09.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
45 Маркас Мъжки 30.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
46 Мечо Мъжки 16.11.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
47 - Мъжки 11.03.2010 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
48 Саша Женски 03.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев