от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
13 Бим Мъжки 05.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
14 Джак Мъжки 25.08.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
15 Georg Kreh Hays Dima Женски 10.11.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
16 Армо Мъжки 05.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
17 Джеки Мъжки 11.03.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
18 Крез Мъжки 19.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
19 - Женски 08.04.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
20 Тера Мъжки 08.04.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
21 - Женски 05.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
22 Арчи Мъжки 07.01.2013 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър