от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
49 Чара Женски 07.04.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
28 Аврора Женски 29.09.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
37 Хера Женски 01.12.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
50 Джеси Женски 02.11.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
51 Оникс Мъжки 08.12.2010 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
52 Дарин Мъжки 08.12.2010 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
53 Жана Женски 20.03.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
54 Дебора Женски 20.03.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
55 Тара Женски 28.11.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
56 Караман Мъжки 21.10.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево