от 1035
Бр. кучета: 10350
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
46 Мечо Мъжки 16.11.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
47 - Мъжки 11.03.2010 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
48 Саша Женски 03.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
49 Чара Женски 07.04.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
50 Джеси Женски 02.11.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
51 Оникс Мъжки 08.12.2010 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
52 Дарин Мъжки 08.12.2010 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
53 Жана Женски 20.03.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
54 Дебора Женски 20.03.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево
55 Тара Женски 28.11.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Панчарево