от 1145
Бр. кучета: 11441
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
12913 - Мъжки 17.02.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
23 Армавени Женски 08.04.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
24 Сара Женски 09.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
25 Рита Женски 30.12.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
26 Лия Женски 10.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
27 Бамби Женски 04.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
28 Аврора Женски 29.09.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
39 Скуби ду Женски 12.01.2013 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
29 Мартиле Мъжки 13.03.2010 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
30 Бърт Мъжки 08.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър