от 1158
Бр. кучета: 11572
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14308 Чери Женски 13.07.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14965 Кара дел Пиколо Темпо Женски 24.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
3469 Майки Мъжки 18.01.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14966 Шуга Мъжки 02.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14967 Шара Женски 02.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14953 рая Женски 16.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14950 шива Мъжки 07.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14968 - Женски 12.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14969 - Мъжки 16.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне
14970 Рамзи Мъжки 23.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Подуяне