от 1076
Бр. кучета: 10752
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14834 майло Мъжки 23.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14835 рей Мъжки 04.02.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
11311 азада Женски 16.10.2018 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14836 бъз Женски 21.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14837 Рей Мъжки 16.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14838 Роксана Женски 17.12.2008 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14839 Grand von Rozzen Мъжки 12.12.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14840 Руми Женски 18.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14841 Йери Ан Женски 19.04.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
14842 Киара Женски 18.04.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър