от 1094
Бр. кучета: 10938
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14876 Кари Женски 12.12.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14877 Ахел Мъжки 10.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14878 Рики Мъжки 24.10.2016 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14879 Ариел Мъжки 19.06.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14880 - Мъжки 13.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14881 Марсел Мъжки 15.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14882 - Мъжки 07.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14883 дака Женски 14.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14884 чери Женски 18.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
14885 пенчи Мъжки 18.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост