от 1076
Бр. кучета: 10752
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14813 Сами Мъжки 30.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14814 КАСЪЛ Мъжки 25.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14815 Райчино Мъжки 09.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14816 МАКС Мъжки 23.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14817 РАЯ Женски 07.04.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14818 ДЕРЕК Мъжки 20.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14819 яе мико Женски 22.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
14820 Лейди Женски 04.04.2019 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14821 Бела Рита Женски 20.02.2015 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
14822 Кали Женски 07.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша