от 1076
Бр. кучета: 10752
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14793 Гръм Мъжки 19.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14794 Регина Женски 14.10.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14795 Роня Женски 25.02.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14796 Ривел Мъжки 13.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14797 - Мъжки 25.05.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14798 Андромеда Женски 07.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14799 Чопър Мъжки 01.03.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14800 Айрон Мъжки 04.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14801 Тамара Женски 07.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
14802 Марвел Мъжки 29.07.2017 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина