от 1076
Бр. кучета: 10752
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14785 Роузи Женски 30.12.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
14786 Мани Мъжки 21.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
383 Аги Женски 17.03.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
14787 Куче Женски 20.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14788 Вяра Женски 17.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14789 София Женски 28.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
14611 Жулиета Женски 31.05.2019 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Студентски
14790 Бари Мъжки 21.01.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14791 Нико Мъжки 12.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
14792 Марс Мъжки 21.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село