от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
16084 Беатрис Женски 30.01.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
13751 Вейдър Мъжки 14.07.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
16085 Куче Мъжки 02.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16086 Куче Мъжки 30.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16097 Куче Мъжки 04.05.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16098 Куче Мъжки 16.05.2013 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
16099 кайра Женски 05.01.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
16100 петко Мъжки 30.07.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
16101 дара Женски 14.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост
16102 бари Мъжки 06.04.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Младост