от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
14499 Кайра Женски 27.10.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
16204 шама Женски 15.08.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16205 Френки Мъжки 18.10.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
16206 макс Мъжки 16.09.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16207 Мечо Мъжки 05.09.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
16210 Куче Мъжки 20.08.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
16191 Джаки Мъжки 03.09.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша
16212 Марли Мъжки 12.10.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
16213 Айрън Мъжки 08.10.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
16214 - Женски 02.04.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда