от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
16074 НЕРО Мъжки 25.02.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16075 - Мъжки 16.11.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16076 РОКИ Мъжки 27.07.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16077 БЪРТИ Мъжки 26.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16078 АЛФИЕ Женски 16.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16079 ДЖИН Мъжки 20.06.2017 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16080 ДЖИНИ Женски 15.05.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16081 ОРСЪН Мъжки 01.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16082 РАГНАР Мъжки 18.08.2015 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16083 Айра Женски 25.08.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село