от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
16040 ГЛОРИ Женски 22.09.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16041 АТИНА Женски 18.07.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
14156 - Женски 12.12.2019 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
16042 Моли Женски 04.02.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
13385 ТАРА Женски 02.12.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16043 Хера Женски 15.02.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
16044 РОКИ Мъжки 25.05.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Триадица
16045 Рошко Мъжки 10.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
16046 КАШУ Мъжки 14.05.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Средец
16047 Хадес Мъжки 14.08.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина