от 1182
Бр. кучета: 11816
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
16021 Маркиз Мъжки 13.07.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16022 Куче Мъжки 12.02.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16023 Куче Мъжки 17.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16024 Куче Мъжки 19.08.2019 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16025 Куче Мъжки 19.02.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16026 Куче Мъжки 24.03.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16027 Куче Женски 18.04.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16028 Куче Мъжки 11.05.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
16029 РОРО Мъжки 25.04.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
16030 КУЧЕ Женски 01.11.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна