от 1123
Бр. кучета: 11225
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15240 - Мъжки 12.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
15241 Беба Женски 02.09.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15242 Джуонка Женски 02.09.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15243 Шуши Женски 02.09.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15244 Цуци Женски 02.09.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15245 Сузана Женски 20.10.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
15246 Марти Мъжки 05.06.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Илинден
15247 Бил Мъжки 03.09.2017 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Илинден
15248 Азара Женски 11.08.2016 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Илинден
15249 Арабел Женски 11.08.2016 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Илинден