от 1113
Бр. кучета: 11125
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15272 МАКСИМИЛИЯН Мъжки 30.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15273 АЯ Женски 07.10.2018 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15274 марсел Мъжки 30.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15275 БАРИ Мъжки 09.02.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15276 ГАБИ Женски 17.10.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15277 РИКИ Мъжки 26.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15278 ФРЕЯ Женски 20.11.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15279 ЛЪКИ Мъжки 17.03.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15280 ТАРА Женски 11.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15281 Вихрен Мъжки 26.10.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Витоша