от 1211
Бр. кучета: 12104
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15398 ШИРО Мъжки 11.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15399 ЧАРЛИ Мъжки 14.09.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15401 ХЕРКУЛЕС ДЪ ХИРО Мъжки 18.04.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15402 ОСКАР Мъжки 30.05.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15403 АРЧИ Мъжки 12.07.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15404 ДИЗЕЛ Мъжки 18.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15405 ЧАПО Мъжки 11.06.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15406 РИЧИ Мъжки 12.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
15407 Джаро Мъжки 18.05.2019 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15408 Джесика Женски 01.09.2022 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър