от 1113
Бр. кучета: 11125
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15183 - Женски 31.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15184 Кара Женски 27.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15185 Джако Мъжки 28.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15186 Честър Мъжки 16.07.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Кремиковци
15187 Ада Женски 11.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Кремиковци
15189 Бела Женски 01.11.2021 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
15190 Джеси Женски 11.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
9933 Руф Мъжки 08.07.2017 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
15191 Зевс Мъжки 24.09.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
15192 Греко Мъжки 18.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър