от 1086
Бр. кучета: 10860
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
162 Сара Женски 23.08.2010 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
163 Айс Мъжки 05.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
164 Джони Мъжки 10.01.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
165 Дар Мъжки 13.03.2010 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
167 Деизи Женски 05.01.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
168 Ричи Мъжки 03.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
169 Нино Мъжки 18.03.2010 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
170 Биги Мъжки 06.01.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
13137 Юпитер Мъжки 17.09.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красно село
172 Госа Мъжки 18.06.2011 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница