от 1086
Бр. кучета: 10860
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
151 Елизабет Женски 10.08.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
152 Рая Женски 17.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
153 Дача Женски 10.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
154 Тара Женски 14.10.2011 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
155 Мурка Женски 21.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
156 Бенджамин Женски 21.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна
157 Арес Мъжки 10.04.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
158 Ричи Мъжки 05.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
159 Чочо Мъжки 10.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
161 Рико Мъжки 09.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Красна поляна