от 1086
Бр. кучета: 10860
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
139 Кери Женски 14.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
140 Карина Женски 20.04.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
142 - Мъжки 30.11.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
143 Берта Женски 05.12.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
144 Нерон Мъжки 10.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
145 Марк Мъжки 21.08.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
146 Рекс Мъжки 13.01.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев
147 Рони Мъжки 30.01.2010 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Искър
148 Тинатин Женски 02.07.2007 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Връбница
150 Рики Мъжки 06.02.2012 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Изгрев