от 1252
Бр. кучета: 12513
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
16957 Елис Женски 06.02.2024 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
16958 Съни Мъжки 20.08.2023 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда
16959 Ция Женски 01.06.2024 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Надежда