от 1145
Бр. кучета: 11441
Номер на регистрация Име Пол Дата на поставяне на чипа Кастрарация Населено място и район на регистрация
15180 Джимбо Мъжки 05.08.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15570 Бонита Женски 01.06.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15571 - Мъжки 27.03.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15572 Джаки Женски 04.01.2020 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15573 Бари Мъжки 27.03.2021 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15574 Рая Женски 16.06.2012 Кастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15575 Кари Женски 19.06.2017 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика
15576 Роки Мъжки 05.11.2022 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15577 Хектор Мъжки 23.01.2023 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Слатина
15578 Бенджи Мъжки 07.12.2020 Некастрирано ГР. СОФИЯ, Сердика